29 de setembre del 2014

SWF Xevi’s Extraescolars
Distribució de la setmana, l'horari de 12 a 13 del migdia:


Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
P3, P4, P5
Cançons i
danses*
Manualitats*
Jocs simbòlics i
taller de contes*

Outdoor
games*

Psicomotricitat
1r i 2n
Dinàmiques
de grup

Teatre*

Jocs simbòlics i
taller de contes*

Manualitats*

Jocs
d’estratègia*
3r, 4t i 5è
Science
project R&W*

Dinàmiques de
grup

Listenings*

Musicals*

Jocs
d’estratègia*

* activitat que es realitzaran en anglès

Per qualsevol consulta que tingueu us podeu dirigir a
SWF Xevi’s Extraescolars:
Ronda Francesc Camprodon, 83, despatx 1
08500 Vic
Mòbil1: 699 930 672 (Xevi)
Mòbil2: 649 039 516 (Lindsey)
Email: swfxeviextraescolars@hotmail.com